Fire værktøjer som alle webshops bør have

Der findes en lang række værktøjer, der kan gøre gavn for dig, der driver en webshop. Flere af dem er gratis, mens andre er betalte. Fælles for dem alle er, at de kan hjælpe dig med at skabe overblik og salg.

Er du i tvivl om, hvilke værktøjer, du bør bruge som webshopejer, er du havnet det rette sted. Herunder vil du nemlig blive præsenteret for fire værktøjer, som du bør have og bruge. Er de ikke allerede i brug, bør du sætte det op hurtigst muligt.

1. Salgsdashboard

Det er en god idé at have et salgsdashboard, hvor du kan vise relevante data på en overskuelig made. Et sådant dashboard kan du bl.a. bruge til at vise dagens omsætning, dagens udgifter mv. Dermed kan du få et hurtigt overblik over statussen på din webshop.

Det er også muligt at bruge et sådant dashboard til at vise, hvor mange, der besøger din webshop i realtid. Dermed kan du hele tiden holde øje med, hvor mange potentielle kunder, der er inde på din webshop. Det kræver dog, at du bruger Google Analytics, som du introduceres til herunder.

2. Google Analytics

Du skal naturligvis have et værktøj, der kan hjælpe dig med at spore dem, der besøger din webshop. Det handler dog ikke blot om, at du skal kunne se, hvor mange, der besøger din webshop, om end det også er noget, der er relevant at følge med i.

Det handler dog i lige så høj grad om, at du kan bruge Google Analytics til at følge dine besøgendes færden på din webshop. Det vil sige, at du kan se, hvor de falder fra i købsprocessen mv. Dette kan give dig idéer til, hvordan du kan optimere og forbedre din webshop.

3. Customer Data Platform

Du bør også gøre brug af en såkaldt Customer Data Platform. Det er en særlig platform, der er udviklet til at hente og samle data fra alle dine værktøjer og kanaler. Dermed vil du kunne tilgå alle dine data ét sted, hvor de er blevet samlet og præsenteret på overskuelig vis.

Hvad der især er værd at fremhæve er, at du med en CDP kan indhente data om hver enkelt kunde fra flere værktøjer, som bliver sammensat til en kundeprofil i din CDP. Det kan give dig et billede af hver enkelt kunde, så du for alvor kan målrette din marketing.

4. Hotjar

Hotjar er et værktøj, der kan bruges til at skabe såkaldte heatmaps. Det vil sige, at du på grafisk og simpel vis vil få vist, hvor dine kunder klikker på din webshop. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvordan dine besøgende bevæger sig rundt på din webshop.

Grunden til, at det er en fordel er, at du f.eks. vil kunne se, om der er elementer, der stjæler fokus fra købsknappen mv. Derved vil du også kunne bruge det til at finde steder og elementer, der skal optimeres, for at hæve din konverteringsrate, så flere besøgende bliver til betalende kunder.